BajaAllas.hu

Kisipar Baján régen és napjainkban

Baján, a céhrendszer már a XIII. század elején kezdett arcot ölteni. Céhszabályzatot is alkotott az uralkodó. Az akkori főurak, házi mestereket tartottak birtokukon. 1522-ben az ispán háztartási lajstromában saját szabó, csizmadia, kovács, kádár, kertész és sütő mester, bognár és ács a segítőjükkel és szolgáikkal. Azonban ezek a népes céhek a mohácsi vészkor mind elpusztultak. A török hódoltság nem kedvezett a céheknek. A legrégebbi céh a bajai csizmadiáé, aki 1696.ban nyert királyi megerősítést. A mai modern világunkban már csak be kell a keresőbe ütni a BajaAllas.hu kifejezést és számtalan vállalkozás jelenik meg. Bács-Bodrog Vármegye ma az ipari fejlődés magas fokán áll. Nagyrészt a mezőgazdasági termények feldolgozásában áll a tevékenysége a cégeknek. Ipartelepei nem a városokban zsúfolódik össze, hanem megoszlik a környező települések falvai között. 1840-ben a bajai kisiparosok száma 1173 volt, ezzel szemben ma 847 tagja van az ipartestületnek. Mikor a nagyipara fejlődik, akkor a kisipar hanyatlik. Ez betudható a szakmák eltűnésének, és a szakképesítés megváltozásának.