Nevezetes művészeti emlékeink

Nevezetes művészeti emlékeink

A régi időkben a művészeti ágazatokat sokszor csak a magasabb társadalmi osztályokban élők egyik legfőbb jellemzőjeként tulajdonították. Ebből következett, hogy sokan azt gondolták, hogy a művészet attól függ, hogy ki milyen anyagi körülmények között él. Úgy vélték, hogy a tehetősebb rétegnek van arra lehetősége, hogy megvásárolja a különféle műtárgyakat. Ma már tudjuk, hogy a művészet […]

Olvass tovább →

művészet

A művészet napjainkban

Igen nehéz meghatározni, hogy pontosan mi is a művészet, mivel minden alkotó más szemszögből nézi alkotását. Nagyon fontos, hogy a művészek így fejezik ki saját énjüket, azt, ami bennük lakozik. A művészethez nincs szükség különösebb végzettségre, csupán némi tehetségre és önálló látásmódra. A kortárs művészet igen kreatív, hiszen a technika fejlődésével a művészet is fejlődik. […]

Olvass tovább →

A művészet fogalma

A művészet szó egy görög szóból ered, de már az ókorban is ismert és használatos volt. Az akkori időkben azokat nevezték művésznek, akik alkottak valamit a közösség számára. Sokszor a tudományok egyes részeit is a művészetek közé sorolták, így akkoriban egy igen tág fogalom volt. Manapság már a művészet egy jobban körül határolt irányzat, hiszen […]

Olvass tovább →

A művész fogalma

A művészet egy világszerte ismert és tisztelt fogalom, azon emberek, melyek különféle remekműveket alkotnak különleges tudással bírnak. Művésznek nevezünk minden olyan embert, aki alkot, tehát létrehoz valamit. A művészetre mint irányzatra rengeteg tényező hathat. Ilyen lehet például a kulturális, vagy a történelmi, vagy akár a földrajzi ráhatás. Minden művészt más és más inspirál, alkotásaiknak csak […]

Olvass tovább →